DB Schenker na czele Rankingu Odpowiedzialnych Firm


DB Schenker na czele Rankingu Odpowiedzialnych Firm
DB Schenker na czele Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Po raz piąty z kolei firma DB Schenker, oferująca usługi logistyczne, zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii „Transport, Usługi, Handel”.

Szczególnie wysoko oceniono: odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwa, odpowiedzialne przywództwo oraz komunikację z interesariuszami. DB Schenker zdaje się od kilku lat wyznaczać standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i szczególnie wyróżnia się w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) pod tym względem.

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?
Z angielskiego Corporate Social Responsibility w skrócie CSR, to pogląd, według którego już na etapie budowania strategii firma z własnej woli bierze pod uwagę interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy np. urzędami, instytucjami, społecznościami, czy organizacjami. Według idei CSR, odpowiedzialność przedsiębiorstwa nie ogranicza się do spełnienia formalnych oraz prawnych wymogów. To także dbanie o pozytywne relacje z interesariuszami, przeznaczanie środków na inwestowanie w pracowników oraz w ochronę środowiska. One też mogą mieć realny wpływ na efektywność działania firmy oraz jej innowacyjność. Dlatego należy traktować je jako lokatę w rozwój przedsiębiorstwa.

Rankingu Odpowiedzialnych Firm
Od 2007 roku ranking ten ma za zadanie ocenę największych polskich spółek, pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), ma także wpłynąć na porządkowanie i rozwój strategii tej koncepcji. Ranking co roku organizuje i publikuje m.in. Dziennik Gazeta Prawna i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Weryfikację zgłoszeń realizuje firma Deloitte, zajmująca się usługami audytorskimi. W zestawieniu może pojawić się każdy, kto odpowie na 60 pytań zawartych w specjalnie przygotowanej ankiecie rozsyłanej do firm. Jest ona modyfikowana i dostosowywana do zmian zachodzących w branży, pod uwagę brane są też sugestie uczestników poprzednich edycji. Oprócz ogłoszenia wyników, podczas uroczystej gali zobaczyć można zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, a także informacje o firmach z pierwszych miejsc w Rankingu.

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl, logistics.dbschenker.pl