GLS wysokość dopłaty paliwowej – styczeń 2017 r.


GLS wysokość dopłaty paliwowej
GLS wysokość dopłaty

GLS wysokość dopłaty paliwowej – styczeń 2017 r.

Dopłata ustalana jest przez firmy kurierskie na każdy miesiąc i aktualnie wynosi:

Dla przesyłek krajowych i międzynarodowych GLS – 8% (wzrost o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Źródło: GLS