GLS wysokość dopłaty paliwowej – czerwiec 2018 r.


GLS wysokość dopłaty paliwowej
GLS wysokość dopłaty

GLS wysokość dopłaty paliwowej – czerwiec 2018 r.

Dopłata ustalana jest przez firmy kurierskie na każdy miesiąc i aktualnie wynosi:

Dla przesyłek krajowych i międzynarodowych GLS – 9%

Źródło: GLS