Usługi dodatkowe oraz dopłaty sezonowe 2019/2020


Dopłaty sezonowe
Dopłaty sezonowe

Wszystkie firmy kurierskie działające na naszym rynku odnotowują zwiększoną ilość nietypowych oraz gabarytowych przesyłek. Lawinowy wzrost objętości przesyłek, przeładowanie samochodów oraz brak rąk do pracy, z którym borykają się przewoźnicy powoduje wdrażanie coraz nowszych ograniczeń oraz dopłat.

Każda przesyłka podlega szczegółowej weryfikacji (wagi i wymiarów) u przewoźnika. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas składania zamówienia podawać rzeczywiste: wymiary, wagę oraz sposób zapakowania. Musimy pamiętać, że nawet minimalne odkształcenie paczki w transporcie spowoduje, zmianę jej wymiaru, którą odnotuje skaner w sortowni. W przypadku paczki o kształcie nieregularnym, jej wymiary zostaną obliczone według obrysu opakowania o kształcie prostopadłościanu, w którym można zapakować daną paczkę. Urządzenia pomiarowe firm kurierskich wychwytują rozbieżności w wymiarach rzędu 1cm i 0,01 kg. Przekroczenie choćby o 0,01 kg lub 1cm jest wykrywane przez urządzenie pomiarowe i może spowodować, że paczka zakwalifikowana zostanie do wyższego przedziału wagowego co bezpośrednio wpłynie na jej cenę.

Poniższe dopłaty obowiązują od 4 listopad 2019 do 10 styczeń 2020 roku.

Kurier UPS

Przesyłka niestandardowa [?] cena + 17,00 zł netto (dopłata sezonowa 04.11.2019-10.01.2020)
Duża paczka [?] cena225,00 zł netto (dopłata sezonowa 04.11.2019-10.01.2020)
Przekroczenie wymiarów [?] cena + 365,00 zł netto (dopłata sezonowa 04.11.2019-10.01.2020)

Oficjalny komunikat firmy UPS