Przesyłki niestandardowe DHL


DHL
DHL

W naszym systemie na stronie KurJerzy.pl, po zaznaczeniu innego opakowania niż karton, przekroczeniu wymiarów do ceny zostaje automatycznie dodana opcja przesyłki niestandardowej.

Prosimy zapoznać się z poniższymi punktami. Zawierają one przypadki, w których należy taktować przesyłkę DHL jako niestandardową.

Przesyłka niestandardowa DHL PARCEL:

• gdy najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,4 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
• o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
• o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
• zawierająca luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
• umieszczona w luźnym opakowaniu lub posiadająca nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
• oznakowana naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
• której zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej z elementami niestandardowymi.

Źródło: DHL