Produkty wyłączone z przewozu


Ważne informacje
Ważne informacje

Dnia 06.03.2020 r. rozszerzono wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lista produktów

W związku z powyższym nie jest możliwy wywóz towarów umieszczonych w tym wykazie. Przed złożeniem zamówienia prosimy sprawdzić czy Państwa towary nie znajdują się na tej liście.