Odprawa celna przesyłki kurierskiej – nowe opcje na KurJerzy.pl


Odprawa celna
Odprawa celna

Odprawienie celne przesyłki nadawanej kurierem będzie jeszcze łatwiejsze i z większą możliwością opcji. Serwis KurJerzy.pl wprowadza nową funkcjonalność. Poszerza zestawienie walut, w ramach których należy uiścić niezbędne opłaty celne.

Rozszerzenie funkcjonalności serwisu KurJerzy.pl obejmuje obszar przesyłek, które wymagają odprawy celnej – a więc dotyczą wysłania ich poza granice Unii Europejskiej. Aby wysłać przesyłkę kurierską do kraju będącego poza terytorium Wspólnoty należy skorzystać z formularza “Szczegóły odprawy”. W tym miejscu, przy deklaracji wysłanych przedmiotów znajdowały się dotychczas trzy waluty:

  • PLN
  • GBP
  • EUR

Po zmianach na KurJerzy.pl, odprawa celna przy deklaracji wysyłanych przedmiotów możliwa jest w oparciu o większe zestawienie. Oprócz polskiego złotego, brytyjskiego funta oraz unijnego euro, skorzystać można również z innych. Są nimi:

  • USD
  • CAD
  • CHF
  • NOK
  • AUD
Odprawa celna, wysyłka poza EU - KurJerzy.pl
Odprawa celna, wysyłka poza EU – KurJerzy.pl

Jak wygląda proces odprawy celnej kurierem?

Co dzieje się, gdy przesyłka dociera do urzędu celnego? W pierwszym etapie pracownik służby sprawdza dokumenty celne. Dokumenty te muszą być dokładne i kompletne. Dotyczy to szczególnie etykiety wysyłkowej oraz faktury handlowej.

Cła importowe i podatki są obliczane na podstawie dokumentacji celnej. Opłaty importowe różnią się w zależności od rodzaju towarów, ich wartości oraz specyficznych przepisów importowych w kraju, do którego są adresowane.

Opłaty importowe są naliczane od towarów, które przekraczają wartość de minimus, czyli minimalny próg podlegający opodatkowaniu dla towarów importowanych.

Oczywiście należy pamiętać, że urząd celny oczekuje zapłaty podatków i ceł, gdy wynika to z przepisów. Należy pamiętać, że niektóre towary objęte ograniczeniami mogą podlegać opłatom niezależnie od ich wartości.

Przesyłka przechodzi odprawę celną po opłaceniu wszystkich ceł. Po zakończeniu odprawy celnej firma kurierska przewozi przesyłkę z urzędu celnego do miejsca przeznaczenia.