Opłata energetyczna DPD – jak działa i ile wynosi dopłata do paczek kurierskich?


Dopłata DPD
Dopłata DPD

DPD wprowadzając dopłatę energetyczną od każdej dostarczanej paczki zwraca uwagę na kwestię rentowności – fakt, że musi ją wprowadzić ze względu na rosnące koszty działalności. Jak obliczana będzie teraz dopłata DPD? Warto ją przeanalizować pod zdecydowanie szerszym kątem – możliwe bowiem, że ruch DPD stanie się standardem w całej branży kurierskiej.


Opłata energetyczna DPD to rozwiązanie, o którym firma kurierska poinformowała kontrahentów jesienią 2022 r. W ramach nowej polityki cenowej, od początku listopada DPD doliczać będzie do cen swoich usług dodatkową opłatę, której wysokość zostanie aktualizowana raz w miesiącu.

W komunikacie DPD tłumaczy wprowadzenie opłaty energetycznej wymaganiami rynkowymi. Firma wskazuje, że „złożona sytuacja na rynku energii wymusiła wprowadzenie opłaty, która będzie aktualizowana raz w miesiącu na stronie internetowej”. Obliczana będzie na podstawie realnie ponoszonych przez DPD kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz. DPD zastrzega, że decyzja ta wynika z konieczności „zachowania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług”. Warto zwrócić uwagę tu na kwestię cykliczności – co miesiąc DPD ogłosi, jak wysoka będzie dopłata energetyczna, co daje spółce dużą elastyczność. W zależności od wydarzeń na rynku kurierskim i surowcowym, DPD chce aktualizować – możliwie na bieżąco – cenniki usług.

Kto zapłaci więcej za przesyłki DPD?

Opłata energetyczna za przesyłki DPD będzie doliczana do każdej paczki przewożonej przez tę firmę kurierską. Choć spółka nie zmienia cen usług podstawowych i dodatkowych, koszty opłat energetycznych mogą znacząco podwyższyć wycenę poszczególnych zleceń.

Na razie jest jednak symboliczna. Według stanu na listopad 2022 r., wartość opłaty energetycznej wynosi 0,25 zł netto za przesyłkę. Gdyby jednak cena ta zwiększyła się np. 4-krotnie, dodatkowa złotówka doliczana do każdej przesyłki mogłaby być już na rynku pewnym zaskoczeniem. Zwraca na to uwagę prezes DPD Polska, Rafał Zawłoka, ktróy przyznał w wywiadzie dla Interia.pl, że firma dostrzega niepewność związaną z kryzysem energetycznym i skutkami makroekonomicznymi wojny na wschodzie. Zauważył również, że – wobec inflacji i wzrostu kosztów – DPD liczy się z możliwością wahań w dynamice e-commerce.

Czy opłaty energetyczne staną się standardem kurierskim?

Opłaty energetyczne – nawet symboliczne, tak jak obecnie – będą stanowiły dodatkowy koszt np. dla przedsiębiorców. Zapewne będzie on przerzucany na klientów. Podobnie jest w przypadku tzw. dopłaty paliwowej – innego dodatku wprowadzanego przez kurierów do cennika usług jako pozycja dodatkowa. Można się więc spodziewać, że rekompensata za podwyżki energii i gazu w naturalny sposób zostaną niejako przerzucone na odbiorców.

Branża nie zakłada natomiast, by miało to wstrząsnąć np. rynkiem e-commerce. Ten od kilku lat charakteryzuje wyraźny i cykliczny rozwój. Warto bowiem zauważyć, że w 2021 r. codziennie w Polsce dostarczano ok. 2 mln przesyłek. Mimo podwyżek, firmy kurierskie zakładają nadal wzrosty – choć być może mniejsze niż w ubiegłych, rekordowych latach.