Transport ciała, szczątki roślin i zwierząt, prochy ludzkie, substancje biologiczne – towary zakazane w transporcie