Przewóz towarów niebezpiecznych i konsekwencje prawne