Przesyłki wielkogabarytowe – z czego wynikają odmowy przyjęcia?

Ciężar wymiarowy w praktyce