UPS wysokość dopłaty paliwowej – październik 2016 r.

GLS wysokość dopłaty paliwowej – wrzesień 2016 r.

UPS wysokość dopłaty paliwowej – wrzesień 2016 r.

DHL wysokość dopłaty paliwowej – wrzesień 2016 r.

DHL wysokość dopłaty paliwowej – sierpień 2016 r.

GLS wysokość dopłaty paliwowej – sierpień 2016 r.

UPS wysokość dopłaty paliwowej – sierpień 2016 r.

GLS wysokość dopłaty paliwowej – lipiec 2016 r.

UPS wysokość dopłaty paliwowej – lipiec 2016 r.

DHL wysokość dopłaty paliwowej – lipiec 2016 r.