Co chcesz wysłać?

Wybierz rodzaj przesyłki

Parametry przesyłki

Cena od: {{ value }} zł z VAT ...

Znaki towarowe

Zasady korzystania ze słownego i graficznego znaku towarowego "KurJerzy.pl"

 1. "KurJerzy.pl" stanowi słowny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w klasach 35 oraz 39, kategoria i numer ochrony TOW: (111) 249294 oraz graficzny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w klasach 35 oraz 39, kategoria i numer ochrony TOW: (111) 239813. Słowny oraz graficzny znak towarowy "KurJerzy.pl" stanowią renomowane znaki towarowe.
 2. Prawo ochronne na słowny oraz graficzny znak towarowy "KurJerzy.pl" przysługuje iTBROSS Richert Sp. j., ul. Dąbrowszczaków 1/102, 80-374 Gdańsk.
 3. iTBROSS Richert Sp. j. posiada prawo wyłącznego używania obu znaków towarowych "KurJerzy.pl" w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Używanie słownego oraz graficznego znaku towarowego "KurJerzy.pl" polega między innymi na:
  1. oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych ze świadczonymi usługami,
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.
 5. W szczególności użyciem znaku towarowego jest:
  1. wykorzystanie znaku towarowego jako elementu domeny strony internetowej o charakterze komercyjnym,
  2. wykorzystanie znaku towarowego w celu zwiększenia ilości odwiedzin strony internetowej o charakterze komercyjnym,
  3. wykorzystanie znaku towarowego w reklamie, np. jako słowa klucza w Google Adwords.
 6. Korzystanie przez osoby trzecie ze słownego oraz graficznego znaku towarowego "KurJerzy.pl" wymaga uzyskania licencji od iTBROSS Richert Sp. j..
 7. Nie wymaga uzyskania licencji wykorzystywanie słownego oraz graficznego znaku towarowego, które następuje poza obrotem gospodarczym, np.: posłużenie się znakiem towarowym w prasie, literaturze lub opinii w Internecie, o ile nie służy to, choćby ubocznie, prowadzeniu działalności gospodarczej.
 8. Zawarcie umowy licencyjnej następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Korzystanie ze słownego oraz graficznego znaku towarowego "KurJerzy.pl" bez uprzedniego uzyskania licencji stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.
 10. Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest również korzystanie ze znaku podobnego do znaku towarowego "KurJerzy.pl" bez uprzedniego uzyskania licencji, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku podobnego ze znakiem "KurJerzy.pl"
 11. W przypadku naruszenia prawa ochronnego na słowny oraz graficzny znak towarowy "KurJerzy.pl" iTBROSS Richert Sp. j. może żądać:
  1. zaniechania naruszania,
  2. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

  a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. na zasadach ogólnych
  2. albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej.
 12. Opłata licencyjna za korzystanie ze słownego lub graficznego graficznego znaku towarowego "KurJerzy.pl" wynosi za każdy rozpoczęty miesiąc:
  1. w przypadku wykorzystywania znaku towarowego jako elementu domeny strony internetowej – 50.000zł brutto
  2. w przypadku wykorzystania znaku towarowego w reklamie, np. jako słowa klucza w Google Adwords – 20.000zł brutto
  3. w przypadku innych sposobów wykorzystywania znaku towarowego – 20.000zł brutto
 13. Podany cennik opłat licencyjnych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 14. W celu zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie ze słownego znaku towarowego "KurJerzy.pl" należy kontaktować się iTBROSS Richert Sp. j., za pośrednictwem poczty email wspolpraca@kurjerzy.pl.
 15. Szczegółowe zasady korzystania ze znaku towarowego oraz wynikające z nich prawa i obowiązku stron określa ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z późn. zm.).


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.