Paczka na Białoruś


Paczka na Białoruś

Białoruś jest państwem znajdującym się w Europie Wschodniej, to członek założyciel ONZ. Od 1991 jest suwerennym państwem. Stolicą państwa jest Mińsk. To co należy podkreślić to to, że kraj ten leży na skrzyżowaniu szlaków transportowych, takich jak szlak drogowy, kolejowy, rurociągów gazowych i naftowych. Głównym partnerem handlowym Białorusi jest nadal Rosja. Państwo to jest również celem wyjazdów turystycznych. Turystyka przynosi państwu dochód na poziomie 722 mln dolarów. Głównie turyści odwiedzają ten kraj ze względu na cztery obiekty, które znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są nimi Południk Struvego, Puszcza Białowieska, Zamek w Mirze oraz Zamek w Nieświeżu.

Na terenie Białorusi mieszka ponad 400 tysięcy polskich obywateli. Nie ma więc co dziwić się, że przesyłki zagraniczne realizowane do tego kraju są tak często. W końcu rodziny z Polski chcą przesyłać paczki swoim krewnym. Ale nie tylko oni, z usług kurierskich korzystają także firmy, które poprzez kuriera dostarczają produkty do swoich klientów na Białorusi. Najlepszym sposobem na dostarczenie paczki jest skorzystanie z usług kurierskich. Kurier przyjedzie do nas po paczkę i dostarczy ją do wyznaczonego celu.

Format kodu pocztowego
Kod pocztowy Białorusi składa się zawsze z 6 cyfr. Przykładem kodu jest 211055 Borodino.

Restrykcje
Trzeba jednak pamiętać, że paczka na Białoruś przekraczająca pewną wartość, musi przejść odprawę celną, tak jak inne paczki wysyłane poza Unię Europejską. Trzeba również przed wysłaniem przesyłki zastanowić się czy nie wkładamy do niej czegoś, co jest zabronione do wysyłki przez firmy kurierskie. W tym celu warto zajrzeć na listę przedmiotów zabronionych, gdzie znajdują się np. artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny, więcej na: Przedmioty zabronione. Gdybyśmy chcieli je przewieźć, mogłoby się to spotkać z dużymi konsekwencjami karnymi.

Co jest przewożone na Białoruś?

Najczęściej na Białoruś Polacy wysyłają:

  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Komputery
  • Dokumenty

Przesyłki zagraniczne – paczka na Białoruś