Paczka do Ugandy


Paczka do Ugandy

Uganda to afrykańskie państwo nad Jeziorem Wiktorii. Jest to kraj słabo rozwinięty. Ludność zajmuje się głównie rolnictwem i hodowlą. Uganda jest najwyższej położonym krajem w Afryce. Najliczniejszą grupą etniczną jest Baganda stanowiąca 22% społeczeństwa.

Firmy kurierskie pomagają, aby paczka do Ugandy została doręczona w terminie. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stornie KurJerzy.pl. Kurier będzie dzięki temu wiedział pod jaki adres ma zgłosić się po przesyłki zagraniczne. Przyjedzie po nie i doręczy je do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można załatwić wszystkie formalności. Oferta skierowana jest do osób prywatnych i firm.

Kod pocztowy
Uganda nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?
Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich m.in. u pośrednika kurierskiego KurJerzy.pl na Przedmioty zabronione. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?

Z Polski do Ugandy najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę w ten region należy skorzystać z usług UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Ugandy.