Paczka do Seszeli


Paczka do Seszeli
Paczka do Seszeli

Paczka do Seszeli

Seszele to wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim, w którym panuje klimat równikowy wilgotny z odmianą monsunową. Gospodarka oparta jest na turystyce, która rozwinęła się już w latach 70. Głównym ludem zamieszkującym te tereny są Kreole czyli potomkowie kolonistów francuskich.

Pomoc kurierska jest niezbędna, aby paczka do Seszeli została doręczona na czas. Klient musi jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie KurJerzy.pl, a kurier przyjedzie po paczkę pod wskazany adres, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą nadawać zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Kod pocztowy

Seszele nie posiadają kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?
M.in. u pośrednika kurierskiego KurJerzy.pl znajdziemy listę przedmiotów zabronionych w transporcie, z którą należy zapoznać się przed nadaniem przesyłki. Unikniemy sytuacji, w której kurier odmówi jej doręczenia ze względu na nieodpowiednią zawartość. Do produktów zakazanych można zaliczyć np. artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny, więcej na: Przedmioty zabronione.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski na Seszele najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę na Seszele należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka na Seszele.